1
1

5
5

6
6

1
1

1/19

פרטי

ציבורי

בקטנה

"Architecture is frozen music"…

Johann Wolfgang von Goethe