1/19

פרטי

ציבורי

בקטנה

"Architecture is frozen music"…

Johann Wolfgang von Goethe

M 052-3700440 / T 09-7712133 / F 09-7746911 / vered@veredbarash.com / ורד ברש / אדריכלות ובינו ערים

  • facebook
  • tbird
  • googleplus
  • flickr